LABORATORIUM DROGOWE

Home / Laboratorium Drogowe

Co bada laboratorium drogowe ?

Wszystkie przeprowadzane badania są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości budynków oraz innych konstrukcji i mogą pomóc w wykryciu wad i usterek w materiałach i konstrukcjach budowlanych.

Badania składu chemicznego – w laboratoriach budowlanych można wykonywać analizy chemiczne na materiałach budowlanych, takich jak beton, zaprawy, tynki i farby, aby określić ich skład i właściwości chemiczne.

Laboratorium drogowe Poznań

Firma geologiczna - GEOOPTIMA

Usługi

Przygotowanie gruntu pod budowę drogi jest kluczowe dla utrzymania trwałości drogi i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

Surveyor equipment GPS system outdoors at highway construction site. Surveyor engineering with surveying equipement
collecting fossils. get coral fossil out of a chalk rock.
Portrait of engineer on construction site, surveyor using gps system and theodolite on highway construction site

Poniżej przedstawiamy kilka kroków, jakie należy podjąć w celu przygotowania gruntu pod budowę drogi:

  1. Wybór odpowiedniego typu gruntu – grunt pod drogę powinien być stabilny i nieznacznie podatny na zmiany wilgotności, aby uniknąć osiadania drogi w przyszłości. Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zbadać właściwości gruntu, aby wybrać odpowiedni rodzaj materiału.

  2. Usunięcie niepotrzebnych warstw – przed rozpoczęciem prac należy usunąć wszelkie warstwy, takie jak żywe rośliny, korzenie, kamienie, bądź pozostałości innych budynków, które znajdują się na terenie przyszłej drogi.

  3. Spłaszczenie terenu – powierzchnia gruntu musi zostać wyrównana, wyrównać różnice w poziomie i uniknąć niwelowania terenu.

  4. Kompaktowanie gruntu – grunt musi być dokładnie skompaktowany, aby zwiększyć jego nośność i stabilność. Do kompaktowania gruntu wykorzystuje się różne urządzenia, takie jak walcarki, ubijaki, maszyny do wstrząsania lub pługi.

  5. Dodanie warstwy stabilizacyjnej – po spłaszczeniu i skompaktowaniu gruntu, warto nałożyć warstwę stabilizacyjną na powierzchnię gruntową. Stabilizacja może być wykonana poprzez nałożenie na grunt mieszaniny związków chemicznych lub mechaniczną stabilizację gruntu. Warstwa ta może pomóc w zapobieganiu osiadaniu, erozji i uszkodzeniom na powierzchni drogi.

  6. Nałożenie warstwy nawierzchni – po nałożeniu warstwy stabilizacyjnej, warto nałożyć warstwę nawierzchni drogowej. Nawierzchnia może być wykonana z betonu, asfaltu lub innych materiałów odpowiednich do lokalnych warunków.

Te kroki mogą pomóc w przygotowaniu gruntu pod budowę drogi. Jednak przed przystąpieniem do prac należy zawsze dokładnie przebadać grunty oraz przeprowadzić wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że droga będzie trwała i bezpieczna dla użytkowników.