Geotechnika

Geotechnika Poznań

Profesjonalny geodeta

Geotechnika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniem właściwości i zachowania się gruntu oraz skał w kontekście projektowania, budowy i eksploatacji obiektów budowlanych i infrastruktury. 

Co możemy Państwu zaoferować ? :

hero-11.jpg

Usługi

Geotechnika bada fizyczne i mechaniczne właściwości gruntu, jego skład chemiczny, a także wpływ czynników zewnętrznych, takich jak warunki atmosferyczne, na stan gruntu. Na podstawie tych badań geotechnicy opracowują projekt budowlany uwzględniający specyfikę terenu, warunki geologiczne i geotechniczne oraz obciążenia, jakie będą działać na konstrukcję.

Dlaczego my ?

W geotechnice stosuje się wiele różnych metod i narzędzi badawczych, takich jak próby gruntowe, badania geologiczne, pomiary geotechniczne, modelowanie numeryczne, a także innowacyjne technologie, takie jak drony i skanowanie laserowe.

Ważne !

Ważnymi zagadnieniami, którymi zajmuje się geotechnika, są m.in. projektowanie fundamentów, ocena nośności gruntu, analiza stabilności zboczy, projektowanie dróg i mostów, a także zagadnienia związane z rekultywacją terenów zdegradowanych.

Bezpieczeństwo i trwałość

Geotechnika jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa i trwałości budowli oraz ochrony środowiska. Dlatego geotechnicy odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania i budowy infrastruktury.

15 Lat na rynku usług geotechnicznych

geooptima

Geotechnika Poznań - firma geologiczna

0
Skończonych projektów
0
Lat doświadczenia
0
Pracowników