Na czym polegają terenowe badania podłoża gruntowego?

Terenowe badania podłoża gruntowego polegają na przeprowadzeniu badań geotechnicznych na miejscu, czyli na terenie, na którym planuje się budowę lub inwestycję. Celem tych badań jest poznanie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu oraz określenie warunków geologicznych, które mają wpływ na projektowaną inwestycję. W trakcie badań terenowych geotechnik wykonuje szereg pomiarów i prób laboratoryjnych, które pozwalają na […]